مرکز تخصصی طراحی گرافیک


طراح ایران یک بستر آزاد برای انجام پروژه های طراحی به صورت دورکاری است


ثبت رایگان پروژه و سپردن به هزاران طراح

ثبت نام رایگان و کسب درآمد مطمئن

تعداد کاربران

0

تعداد پروژه ها

0

مبلغ پروژه ها (ریال)

0

پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید

طراحی های چاپی
طراحی وب و اپلیکیشن
طراحی لوگو
طراحی 3 بعدی
آخرین رویدادهای سایت
زمان نوع کاربر شرح

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "طراحی عکس" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "طراحی عکس" داده شد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "طراحی عکس" را ثبت کرد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "طراحی عکس" را ثبت کرد.

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "سربرگ" آماده و ارسال گردید.

تایید پیشنهاد
پیشنهاد پروژه ی "سربرگ" تایید شد.

آخرین مطالب وبلاگ

طراح ایران
  • با وجود طراح ایران به راحتی پروژه های طراحی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • طراح ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران طراح کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طراح ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران