درباره طراح ایران

طراح ایران بخشی از مجموعه سایت های کارایران است که این مجموعه سایت ها تحت مالکیت شرکت یکتا فناور ویرا نگار به شماره ثبت 881 می باشد. این بستر جهت انجام پروژه های طراحی به صورت تخصصی و کارآفرینی طراح های مختلف از سراسر کشور جهت انجام پروژه ها به صورت دورکاری می باشد. تخصصی بودن سایت در این زمینه باعث وجود امکانات و قابلیت های تخصصی می شود که سایت با برپایی آزمون های آنلاین تخصصی و سایر معیارهای اعتبارسنجی و راستی آزمایی در به انجام رساندن پروژه های طراحی با حداکثر نتیجه گام بردارد.


درباره کارایران

کارایران متشکل از مجموعه سایت هایی که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف ایجاد گردیده تا بتواند کلیه خدمات تعریف شده ی هر بخش را به صورت دورکاری (Freelancers) انجام دهد. سایت های کارایران با توجه به تخصصی عمل کردن و متناسب با موضوع مربوطه قابلیت ها و امکانات بسیاری دارد که در پیشبرد کار موثر و مفید خواهد بود. سیستم های کارایران به صورت دوجانبه است بدین صورت که از یک سو کارفرمای پروژه قرار دارد و پروژه ی خود را برای انجام توسط مجریان در سایت ثبت می کند و از سوی دیگر مجریان یا انجام دهندگان پروژه قرار دارند. روندهای انجام پروژه در سایت های کارایران به صورت گروگذاری دوطرفه بوده که این مسئله امنیت روند انجام پروژه رو برای طرفین مطمئن تر می نماید. همچنین سیستم ها ارتباطی قوی و امکانات بسیار زیاد سایت های کارایران روند انجام پروژه ی شما رو بسیار زنده و پویا می کند که این از ویژگی های منحصر به فرد آنها است.


هدف

هدف ما ایجاد بستر های تخصصی و کاربردی که پروژه ها را با ارجاع به متخصص های هر بخش در کنار امکانات تخصصی آن بخش علاوه بر کارآفرینی بسیار وسیع باعث تسهیل در اجرای پروژه های دورکاری به طور دقیق تر و تخصصی تر شود.


موسس و مدیریت

اسدالله خلیلی

طراح ایران
  • با وجود طراح ایران به راحتی پروژه های طراحی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • طراح ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران طراح کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طراح ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران