# افزودن نظرات به صفحه شخصی

چنانچه مایل باشید از نظرات درج شده در پروژه های شما، نظر خاصی را به صفحه شخصی خود اضافه نمایید؛ می تواند از منوی سمت راست گزینه «صفحه شخصی من» و سپس گزینه «لیست نظرات» را انتخاب نمایید.

لیست نظرات

در این قسمت می توانید تمامی نظراتی که راجع به پروژه های شما ثبت شده را ملاحظه نمایید.

حال با استفاده از دکمه «نمایش در صفحه شخصی» و قراردادن آن در حالت سبز رنگ می توانید هریک از نظرات را در صفحه شخصی خود به نمایش بگذارید.

افزودن نظر به صفحه شخصی

 

جزییات مطلب
دسته صفحه شخصی
بروزرسانی ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
نمایش 4455
مخاطب همه کاربران
مفید 21
غیرمفید 7
نوع متنی
طراح ایران
  • با وجود طراح ایران به راحتی پروژه های طراحی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • طراح ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران طراح کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طراح ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران