خوش آمدید...


اینجا میبینی که طراح ایران چطور کار میکنه؟آماده ای شروع کنی؟!

طراح ایران یک بستر ارتباط مستقیم بین سفارش دهنده و انجام دهنده است

بستر انجام پروژه های طراحی به صورت امن و سریع

یعنی چی؟

هر کاربری که در سایت ثبت نام میکنه میتونه به صورت کارفرما و یا به صورت مجری وارد سایت بشه

کارفرما

کارفرما شخصی هست که سفارش دهنده پروژه است.

مجری

مجری شخصی هست که انجام دهنده پروژه است.

خب ادامه بدیم

اول کارفرما پروژه رو در سایت ثبت میکنه

ثبت پروژه کاملاً رایگان هست

آنی و در لحظه در سایت قرار میگیره

در همان لحظه مجری ها پروژه رو می بینند

2- پیشنهاد به پروژه

مجری ها از سراسر کشور پروژه رو میبینند و بررسی میکنند

مجریانی که تمایل به انجام دارن به پروژه پیشنهاد ارسال میکنند

کارفرما در همان لحظه پیشنهادهای مجری ها رو میبینه

اینجاست که کارفرما ...!

3- اینجاست که کارفرما پیشنهادها رو مقایسه و پیشنهادی که مد نظرش هست رو انتخاب میکنه

تو انتخاب مجری ما به کارفرما با نمایش معیارهای مختلف کمک میکنیم، مثل:

نتایج آزمون های آنلاین

رتبه و امتیازات

نظرات سایر کارفرماها

رزومه

آمار پروژه ها و سوابق

با انتخاب مجری پروژه شروع میشه ...

4- سیستم گروگذاری دو طرفه

مجری مبلغ ضمانتی که کارفرما تعیین کرده رو به عنوان حسن انجام کار گروگذاری میکنه

کارفرما نیز مبلغ بیعانه ای که مجری تعیین کرده گروگذاری میکنه

ارتباط مستقیم در هر زمان...

در حین انجام پروژه از طریق راه های ارتباطی مختلف سایت

به راحتی با یکدیگر در ارتباط باشید.

وقتی مجری فایل نهایی رو آماده کرد...

پس از ارسال فایل نهایی توسط مجری

کارفرما با پرداخت باقیمانده مبلغ، فایل نهایی رو دریافت میکنه

در همین لحظه مبالغ گروگذاری شده آزاد

و مبلغ دستمزد به اعتبار مجری اضافه می شود

طراح ایران
  • با وجود طراح ایران به راحتی پروژه های طراحی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • طراح ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران طراح کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طراح ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران